Audit zgodności z RODO

Identyfikacja obszarów wymagających korekty
oraz wyznaczenie właściwych kierunków zmian 

Audit zgodności z ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 – norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

how to build your own site

Audit zgodności z RODO

O audycie

Identyfikacja obszarów wymagających korekty
oraz wyznaczenie właściwych kierunków zmian
w funkcjonowaniu jednostek bużetowych, szkół
i placówek oswiatowych w celu osiągnięcia wysokich standardów bezpieczeństwa oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych.

Obszary

Obszar techniczno-informatyczny
Obszar organizacyjny
Obszar formalno - prawny

Dokumentacja

Lista kontrolna
Program auditu
Plan auditu
Czynności auditowe
Raport

Audit zgodności z ISO/IEC 27001

O normie

ISO/IEC 27001 – norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Obszary

Polityka bezpieczeństwa;
Organizacja bezpieczeństwa informacji;
Zarządzanie aktywami;
Bezpieczeństwo zasobów ludzkich;
Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe;
Zarządzanie systemami i sieciami;
Kontrola dostępu;
Zarządzanie ciągłością działania;
Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych;
Zarządzanie incydentami związanymi
z bezpieczeństwem informacji;
Zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.

Dokumentacja

Lista kontrolna
Program auditu
Plan auditu
Czynności auditowe
Raport

Aleksandra Czarnobaj | e-mail: iod@e-atc.pl | https://e-atc.pl

© Copyright 2019 Aleksandra Czarnobaj - All Rights Reserved