build a website

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

"Wyob­raźnia jest ważniej­sza od wie­dzy, po­nieważ wie­dza jest ograniczona."
Albert Einstein

MODUŁY

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

DOKUMENTACJA

Klauzule informacyjne

Polityka bezpieczeństwa danych

Plan ciągłości działania

Wzory dokumentów

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Szacowanie ryzyka

DPIA (ocena skutków dla ochrony danych)

REJESTR CZYNNOŚCI

RCP
(rejestr czynności przetwarzania)

RKCP
(rejestr kategorii czynności przetwarzania)


SZKOLENIA

Szkolenia stacjonalne

Szkolenia e-learningowe

Wsparcie w zakresie wprowadzenia rozwiąząń technicznych i organizacyjnych

LINKI DO STRON

UODO | Baza aktów prawnych | Komisja Europejska | ODO na świecie | PIA

KONTAKT

Aleksandra Czarnobaj

Dane kontaktowe:

https://odoedu.pl

Telefon:

+48 602 255 075

E-mail:

aleksandra@e-atc.pl

Informacje o mnie:

Inspektor Ochrony Danych
Auditor ISO 27001
Mediator - Sąd Okręgowy w Gdańsku