a href="https://cww.verifytrustseal.com/verification/ eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJkb21haW5JZCI6IjkxMzQ1IiwidGhlbWUiOiJsaWdodCIsImhvc3RuYW1lIjoicGFuZWwub2Nocm9uYXd3dy5ob21lLnBsIiwibGFuZ3VhZ2UiOiJwbCIsImlhdCI6MTYwNzI3NTAwOX0.wElur5lc1EtyBjWPGmhqiTIlxIa_dAwbOoGdBP2eTzU?clang=pl" target="_blank">cww trust seal
free bootstrap theme

ODOedu

Szkolenia i poradniki

NAZWAForma
Polityka bezpieczenstwa danych osobowych w szkole/placówceSzkolenie
TWOJE DANE - TWOJA SPRAWAOgólnopolski program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół.
Nauczanie zdalne. Praca ZdalnaSzkolenie
Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych - poradnik https://uodo.gov.pl/pl/383/479
Dostęp do informacji publicznej – uwarunkowania prawne i praktyczna realizacjaPublikacja
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Akademia Marynarki Wojennej, WDiOM, Gdynia 2019
WYZWANIA PRZED SZKOŁAMI W ŚWIETLE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z
PANDEMIĄ
Prezentacja
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Uczeń - nauczyciel w pracy zdalnejPrezentacja
Urząd Ochrony Danych Osobowych
RansomwarePublikacja
Wzory dokumentówDokumenty
Ochrona danych osobowych w związku z naborem kandydatów do pracy oraz zatrudnieniem Prezentacja
Portale społecznościowe – 8 wskazówek pozwalających chronić prywatnośćPorada 
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Strona internetowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych
Raport
Blog - odnośnik do strony internetowej home.pl
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/formularz-raportu-o-stanie-zapewniania-dostepnosci

Prezentacja danych odfiltrowanych z całości

TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA

Ogólnopolski program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół
https://uodo.gov.pl/pl/p/tdts

Aleksandra Czarnobaj | e-mail: iod@e-atc.pl
© Copyright 2019 Aleksandra Czarnobaj - All Rights Reserved